Swissint Standard English
Swissint Flatblade English

Gạt mưa có xương dành cho kính lái

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
63 610
610 mm / 24"
63 750
750 mm / 29,5"
85 750
750 mm / 29,5"
Gạt mưa có xương

Gạt mưa không xương

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
AT 750
750 mm / 29,5"
AT 800
800 mm / 31,5"
Gạt mưa không xương 1
Gạt mưa không xương 2
Gạt mưa không xương 3
Gạt mưa không xương có lỗ Champion / Trico / Bosch / Toyota / Honda
Lưỡi gạt mưa cao su Honda kiểu cũ
Gạt mưa không xương Bosch xuất xứ từ Trung Quốc
Valeo (not OEM)

Dyna

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
ATDY 700
700 mm / 27,5"
Dyna 1
Dyna 2

Valeo SWF

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
AT 750
750 mm / 29,5"
Spoiler750
750 mm / 29,5"
Gạt mưa không xương Valeo/Spoiler 1

Hybrid

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
Hybrid 750T
750 mm / 29,5"
Hybrid

Xe Buýt

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
63 750
750 mm / 29,5"
85 750
750 mm / 29,5"
85 800
800 mm / 31,5" (Bus)
85 1050
1050 mm / 41,3"
Truck
Xe Buýt
Gạt mưa có xương

Gạt mưa có xương kính sau xe

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
63 610
610 mm / 24"
Gạt mưa có xương kính sau xe

Gạt mưa không xương

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
AT 750
750 mm / 29,5"
Gạt mưa không xương kính sau xe

Gạt mưa kính sau xe cho các dòng xe châu Á

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
AS42
420 mm / 16.5"
Gạt mưa kính sau xe cho các dòng xe châu Á

Gạt mưa kính sau xe

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
63 610
610 mm / 24"
Gạt mưa kính sau xe